Lokalne vijesti

18.09.2013

Liječnici na Labinštini ne štrajkaju

Jutros u 7 sati započeo je štrajk liječnika, medicinskih sestara i drugog zdravstvenog osoblja u bolnicima. Ne štrajkaju međutim službe za hitnu medicinu te liječnici i sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obiteljski liječnici, pedijatri i ginekolozi u primarnoj zaštiti. Znači to da svi obiteljski liječnici  i liječnici primarne zdravstvene zaštite, kako oni u Domu zdravlja, tako i u drugim ambulantama na Labinštini  i labinska Hitna medicinska pomoć normalno rade i primaju pacijente. Isto tako bolnice, bez obzira na štrak, moraju primiti sve hitne slučajeve, a štrajka nema ni na hitnom bolničkom traktu. Bez obzira na štrajk ne prekida se redovna terpaija za oboljele od zloćudnih bolesti, rad dijelize niti transplatacijski postupci.