Lokalne vijesti

14.11.2017

Građanska inicijativa Volim Prtlog traži da se zaključak s tematske sjednice o Prtlogu objavi prije sjednice Gradskog vijeća

Građanska inicijativa Volim Prtlog nezadovoljna je činjenicom da će gradski vijećnici zaključak tematske sjednice o Prtlogu dobiti tek na sjednici Gradskog vijeća u četvrtak, 16. studenog, te što će ta točka biti pri kraju sjednice.  Stoga su svim vijećnicima poslali dopis u kojem traže izmjenu dnevnog reda. „Smatramo da nije niti malo transparentno ni odgovorno da se materijal za 16. točku dnevnog reda o zaključku tematske sjednice daje vijećnicima tek na sjednici vijeća jer nisu u pitanju samo vijećnici već prvenstveno građani kojima je ovaj materijal veoma bitan kako bi mogli znati na temelju čega se donosi zaključak o strateški važnom području o kojem se raspravljalo cca 4 sata na prethodno održanoj tematskoj sjednici „Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina“. 

Osim toga, točka je navedena kao posljednja točka navedenog dnevnog reda kada već opada i koncentracija i interes javnosti za praćenje tematika koje se navode u dnevnom redu. Zbog toga od vas zahtijevamo, da se izbjegne sumnja u donošenje zaključka „na brzinu“, da objavite materijal navedene točke Dnevnog reda kako je to učinjeno sa materijalima ostalih točaka istog. Isto tako smatramo, da je zadnji sat tematske sjednice pod nazivom „Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina“  odrađen nedemokratski i ne transparentno jer je bio zatvorenog tipa, te ne donošenjem Zaključka na temu istog možemo zaključiti da je došlo do nesuglasica koje će se pretočiti u nešto tek 16. studenog a da prije toga mi, građani ne znamo ni detalje ni stavove kako vladajućih tako i oporbe. Napominjemo da se radi o strateškom pitanju  o kojem se izjasnilo više od 3000 građana Labina i Labinštine potpisom peticije provedene od strane nas, Građanske inicijative Volim Prtlog, te stoga od vas zahtijevamo da objavite traženi materijal te da izmijenite redoslijed točaka Dnevnog reda, odnosno da 16. točka bude 3. točka.“, kaže u dopisu Građanska inicijativa Volim Prtlog.