Lokalne vijesti

14.11.2017

♫ Rebalansom proračuna investicije u Općini Kršan u ovoj godini umanjene za 16 milijuna kuna

Na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Kršana jednoglasno je prihvaćen rebalans ovogodišnjeg proračuna. Proračun je smanjen za gotovo 13,5 milijuna kuna, odnosno s 48.263.440 na 34.808.315 kuna. Najznačajnija umanjenja izvršena su na stavkama kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU i komunalnog doprinosa, jer je već sada vidljivo da se u ovoj poslovnoj godini  neće ostvariti, te naknade za korištenje prostora elektrana  zbog prestanka rada TE Plomin 1 i remonta u TE Plomin 2. Jedino je projekt uređenja Kaštela Kršan je siguran, prošao je sve faze i on ide dalje, a svi ostali projekti koji su još u fazi obrade, izrade ili dorade, za koje dokumentacija nije gotova, uklanjamo iz 2017. iz proračuna i kao trošak i kao dobit. Rashodi su umanjeni za 16 milijuna kuna, odnosno neće se u ovoj godini završiti  projekt izgradnje priveza čamaca u Plomin Luci, krenuti s proširenjem groblja u Kršanu, započeti s izgradnjom sportske dvorane u Potpićnu, nastaviti s izgradnjom pješačke staze Plomin Luka – Mašnjak i s izgradnjom ceste Načinovići: (ton – Valdi Runko 1), obrazložio je općinski načelnik Valdi Runko.