Lokalne vijesti

15.11.2017

♫ Kršanskim vijećnicima predstavljen projekt Žičara Učka

Vijećnici Općine Kršan na početkom tjedna održanoj sjednici Općinskog vijeća upoznali su se s projektom Žičara Učka, kojeg su predstavili Mladen Blažević, voditelj projekta i Marko Hrstić, stručni suradnik Društva Žičara Učka. Projekt predviđa izgradnju žičare od Medveje do Vojaka, najvišeg vrha Učke. Dužina bi joj iznosila nešto manje od pet kilometara, a vožnja u gondoli kapaciteta pedeset osoba trajala bi oko osam minuta. Ulaz u žičaru ujedno bi predstavljao i ulazak u Park prirode Učka. Mladen Blažević je predstavljajući projekt istaknuo: (ton – Mladen Blažević). Investicija je procijenjena na 20 milijuna eura, a projekt se provodi već osam godina. Pred društvom je sada druga faza projekta izrada glavnog projekta, koji je težak tri milijuna kuna, a polovicu sredstava 1,5 milijuna osigurat će Ministarstvo turizma, dok će ostatak sufinancirati udjeličari društva, kojih do sada ima 242, što fizičkih, što pravnih osoba i jedinica regionalne i lokalne samouprave s obje strane Učke. U raspravi su vijećnici projekt podržali, ali su većinom bili mišljenja da Općina Kršan, ako se uključi u projekt i neće imati direktnih koristi. Zamjenik načelnika Roman Carić kazao je da je ovo bila samo prezentacija projekta: (ton – Roman Carić). Donja granica uplate udjela za jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općinu Kršan, je 20 tisuća kuna.