Lokalne vijesti

16.11.2017

Ukinut će se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Prtlog 1 i Prtlog 2

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog razvojnog područja Prtlog 1 i Prtlog 2 ukida se i stavlja do daljnjega van snage. Najvažniji je zaključak o kojem će se na večerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina izjašnjavati vijećnici. Naime, nakon tematske sjednice održane 31.listopada na temu „Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina“, a na kojoj zaključci zbog poodmaklog vremena nisu donijeti to će se učiniti večeras na redovnoj sjednici. Zaključci, njih ukupno osam, usaglašeni su s predstavnicima klubova vijećnika i predstavnicima političkih stranaka na Međustranačkom kolegiju održanom u ponedjeljak, 13. studenog. Nadalje, u zaključcima se predlaže da gradske službe naprave i predoče vijećnicima popis svih zemljišnih čestica i njihovih vlasnika na području zelenog zaštićenog krajobraza od Teleferike do kraja Prtloga uz adekvatnu grafiku. Izradit će se krajobrazna osnova kompletnog područja, čime će se spriječiti planiranje određenih namjena u prostoru koje bi negativno utjecale na zaštićeno područje – značajni krajobraz Labin – Rabac – uvala Prtlog, a izradit će se i studija prihvatnih kapaciteta za kompletno područje Grada Labina, kao podloga za planiranje turističkih zona, sa posebnim naglaskom na južno priobalje Grada Labina. 

Jedan od zaključaka je i da se s budućim investitorom sklopi ugovor o uređenju građevinskog zemljišta, kojim će se regulirati sva prava i obveze glede izrade urbanističkog plana te izgradnje i opremanja zone svom potrebnom infrastrukturom na trošak investitora, a uz definiranje svih potrebnih uvjeta od strane Grada Labina. U zaključcima se isto tako predlaže da se za područje od Teleferike do kraja Prtloga izradi studija utjecaja na okoliš i njezina revizija, da se napravi stručna analiza prostorno planskih pokazatelja koji govore o eventualnom postojanja potreba za bilo kakve promjene postojećeg Prostornog plana uređenja Grada Labina te da se sazove nova tematska sjednica o Prtlogu i donese odluka što dalje. Vijećnici će o ovim zaključcima glasati tek na kraju večerašnje sjednice, a prije toga odlučivat će o trećim izmjenama i dopuna proračuna za ovu godinu.  Trećim rebalansom ovogodišnji će se proračun smanjiti za 3.719.303 kune ili 3,2 posto, odnosno s 114.874.370 na 111.155.067 kuna. Sjednica Gradskog vijeća Labina će se uz izravan prijenos na našem radiju, s početkom u 17 sati održati u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice.