Lokalne vijesti

18.09.2013

Bošnjacima obavezno jedno mjesto u Odboru za socijalna pitanja Općine Kršan

Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća na prvoj radnoj sjednici kršanskog Općinskog vijeća bila je točka dnevnog reda oko koje je bilo najviše rasprave i najviše nezadovoljstva vijećnika. Naime, sudeći prema raspravi dio vijećnika nije bio niti konzultiran oko njihovog imenovanja u odbore i komisije, a dio se i usprotivio imenovanju vanjskih članova na predsjednička mjesta u odborima i komisijama. Posebice u Odbor za socijalna pitanja. Vladajuća, IDS-HDZ-Akcija mladih koalicija za predsjednika je predložila Roka Terkovića, a za članove Darka Androića (vijećnika), Romana Carića, općinskog djelatnika, Đulia Burula i Andreja Ribnika. Silvano Uravić, vijećnik SDP-a o tom je prijedlogu rekao kako predstavlja omalovažavanje vijeća i degradaciju svih vijećnika, jer tako važnom, kako je kazao, i najvažnijem odboru, ne može predsjedavati osoba koja nije vijećnik. S njim s složio i vijećnik bošnjačke nacionalne zajednice Esad Huskić pozvavši na političku korektnost prema najbrojnijoj nacionalnoj manjini u općini, bošnjačkoj. Primijetio je kako bi bilo politički korektno da njihov vijećnik, ili neki drugi pripadnik bošnjačke nacionalne manjine, bude imenovan u Odbor. Nakon dodatnih konzultacija i pauze od 10-tak minuta Odbor za socijalna pitanja izglasan je, ali uz zaključak da će se na nekoj od narednih sjednica Odbor proširiti za još dva člana i to jednog člana pripadnika bošnjačke nacionalne manjine i vijećnika HSU-a Slavka Rabara.