Novosti

04.12.2017

Putovanjem kvantnim pejzažima do efikasnije žetve sunčeve energije na Politehnici Pula

U utorak, 5. prosinca 2017. godine u 13 sati na Politehnici Pula održat će se posljednje javno predavanje ovojesenskog ciklusa, na temu Putovanjem kvantnim pejzažima do efikasnije žetve sunčeve energije predavača dr.sc. Gorana Zgrablića.

Dr.sc. Goran Zgrablić doktorirao je fiziku na EPFL u Švicarskoj u području vremenski razlučive laserske spektroskopije biološki relevantnih molekula. Nastavlja svoj znanstveni rad u Elettra Sincrotrone Trieste, a od 2012. godine predaje fiziku i ekologiju na Politehnici Pula.

O predavanju:

Retinal je fotoosjetljiva molekula koju koriste mnoga živa bića za detekciju svjetlosti, a nalazi se i u ljudskom oku gdje pretvara svjetlost u električni signal koji potom putuje od oka do mozga. Smatra se da bi i retinal mogao biti srce budućih fotonaponskih ćelija koje ne bi bile bazirane na poluvodičkoj tehnologiji kao do sada, već bi ulogu pretvarača svjetlosti u električnu struju preuzele organske molekula koje je puno lakše i jeftinije proizvesti. No, da bi takve ćelije izašle na tržište potrebno je prethodno shvatiti kako, koliko brzo i kamo rijeka energije „struji“ kroz retinal nakon što ga svjetlost pobudi na višu energetsku razinu. U ovom predavanju pokušat će se laicima objasniti kako kombinacijom eksperimenta s ultrabrzim laserskim sustavima i složenih kvantnih proračuna koji se vrte na superračunalima možemo mapirati kvantni pejzaž retinala. Potom, shvatiti kako ga se može modificirati, a sve s ciljem da se fino ugodi tok energije po tom pejzažu i postigne što efikasnija žetva sunčeve energije.

Predavanje će se održati u Dvorani "Luciano Delbianco", a ulaz je besplatan.