Lokalne vijesti

12.12.2017

Savjetovanje s javnošću o lokalnim porezima Općine Kršan

Općina Kršan otvorila je postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Odluke o lokalnim porezima. Prijedlog Odluke kao i obrazac za primjedbe i prijedloge dostupni su na web stranici Općine Kršan. Savjetovanje je otvoreno do 19.prosinca, a primjedbe i prijedlozi mogu se slati elektroničkom poštom na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općine Kršan.