Lokalne vijesti

21.12.2017

Usvojen proračun Grada Labina težak nešto više od 102 milijuna kuna

Labinski gradski vijećnici na sinoćnjoj, posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, izglasali su proračun za iduću godinu težak nešto više od 102 milijuna kuna. Kao predlagač proračuna gradonačelnik Valter Glavičić prihvatio je amandman Kluba vijećnika SDP-a da se u proračunu osigura dodatnih 300 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za daljnju obnovu starogradske jezgre, a sam gradonačelnik dao je i amandman kojim se osigurava 200 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za žičaru-uspinjaču. Prihvaćena su i dva amandmana vijećnika IDS-a Paola Bresca za uređenje tzv.smirenog prometa u dijelu ulice Giuseppine Martinuzzi u Rapcu kraj tamošnje škole i dodatno uređenje, postavljanje javne rasvjete, klupica i penjalica za djecu na vježbalištu na otvorenom na Katurama. Prihvaćeni su i amandmani Odbora za kulturu  da se napravi plan ulaganja u kulturnu infrastrukturu  te da se napravi analiza provedbe Kulturne strategije. Nisu prihvaćeni amandmani Kluba nezavisnih vijećnika Silvana Vlačića o dodatnih 200 tisuća kuna za poticanje poduzetništva, povećanje naknada za novorođenu djecu i za smanjenje cijene participacije roditelja u desetsatnom programu u dječjim vrtićima s 690 na 300 kuna. Nije prihvaćen ni amandman Kluba vijećnika SDP-a o povećanju studentskih stipendija. Proračun je prihvaćen s 11 glasova za, dok su nezavisni vijećnici Darko Martinović i Tanja Pejić, te SDP-ovi Željko Ernečić i Danijel Mohorović bili suzdržani.