Novosti

09.02.2018

♫ Demetlika: Potiče li država prisilnu privatizaciju usluga koje bi trebale biti javne?

Saborski zastupnik IDS-a, PGS-a i RI-a Tulio Demetlika jučer je u saborskoj raspravi o novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu istaknuo kako bi jedan od osnovnih ciljeva Zakona trebao biti povećanje kvalitete obavljanja komunalnih usluga u korist građana, što ovakav prijedlog nepotrebno ograničava, te se istim uvelike otežava poslovanje trgovačkih društava koje obavljaju komunalnu djelatnost.  Demetlika je napomenuo da su „u više od dvadeset godina provedbe Zakona o komunalnom gospodarstvu uočeni brojni nedostaci, te je Zakon mijenjan čak 18 puta. Naglasio je da nedvojbeno postoji potreba za cjelovitim rješavanjem ove problematike obzirom se radi o Zakonu koji je od velikog značaja za rad i funkcioniranje na lokalnom nivou: (ton – Tulio Demetlika).  Kao najvažnije pitanje istaknuo je bojazan: (ton – Tulio Demetlika 1). 

Kao najsporniju odredbu prijedloga Zakona naveo je članak koji ograničava trgovačka društva u vlasništvu općina i gradova na način da ne mogu istovremeno obavljati drugu tržišnu gospodarsku djelatnost osim isključivo povjerene komunalne djelatnosti.  Ovakvo zakonodavno rješenje je u cijelosti pogrešno, ne vodi ka ostvarenju bilo kakvog društveno korisnog cilja, te može imati opravdanje jedino u vidu omogućavanja privatnog sektora da iz tržišne utakmice isključi trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne samouprave radi obavljanja komunalnih djelatnosti da bi građanima, korisnicima odnosno onima koji tu uslugu plaćaju pružala i neke  druge usluge po povoljnim cijenama, kazao je Demetlika. 
 
Ustvrdio je i kako ovakvo zakonodavno rješenju nosi niz negativnih posljedica,između ostalog: (ton – Tulio Demetlika 2). Upozorio je da se prijedlogom Zakona onemogućava trgovačkim društvima osnovanim od strane općina i gradova obavljanje poslova i pružanje javnih usluga koje nisu taksativno navedene u odredbama koje definiraju uslužne komunalne djelatnosti te održavanje komunalne infrastrukture što dovodi u opasnost rentabilnost pribavljene opreme koja na ovakav način neće moći biti isplaćena i što bi moglo rezultirati nerentabilnim poslovanjem, a nažalost moglo bi dovesti i do neželjene posljedice viška radnika, otkaza i nove nezaposlenosti. Upitao je saborski zastupnik Tulio Demetlika: (ton – Tulio Demetlika 3). Demetlika je kazao i kako: (ton – Tulio Demetlika 4). „Stoga mi u Klubu držimo da obzirom na znatne manjkavosti, nedorečenosti i nelogičnosti ovakav tekst Zakona nije dobar, a neke njegove odredbe su potpuno neprihvatljive, zaključio je saborski zastupnik IDS-a Tulio Demetlika.