Novosti

07.03.2018

IDS ide dalje u smjeru postizanja potpune ravnopravnosti spolova u društvu

„Ravnopravnost spolova za IDS nije samo «žensko» pitanje. To je prvenstveno političko, odnosno civilizacijsko pitanje. To je pitanje svih onih kojima je stalo do društvenog, socijalnog i političkog napretka. Za nas rodna ravnopravnost nema alternativu“ izjavila je Predsjednica Kluba žena IDS-a Sandra Ćakić Kuhar na danas održanoj konferenciji za novinare u Puli uoči Međunarodnog Dana žena.  Predsjednica Kluba žena zajedno s potpredsjednikom IDS-a Valterom Flegom ukazali su na problem rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj te su poručili da je IDS stranka u kojoj su žene izuzetno dobro zastupljene i organizirane putem Kluba žena IDS-a te se aktivno radi na poboljšanju položaja žena u Istri.  

Poražavajuća je činjenica, kazala je Ćakić Kuhar, da je Hrvatska jedna od samo šest zemalja u svijetu u kojoj se u posljednjem desetljeću ravnopravnost spolova pogoršala. – Nezadovoljne smo položajem žena u društvu danas, jer bi taj položaj mogao i morao biti kud i kamo bolji, umjesto toga u Hrvatskoj se na žalost vode još uvijek ideološke bitke iz prošlosti. Istaknula je da „u Istri i u IDS-u  nikakva retrogradna kretanja kad su prava žena u pitanju ne dolaze u obzir“, kao i da su visoku osjetljivost za pitanje ravnopravnosti spolova pokazali članice i članovi IDS-a, koji su izabrali upravo žene na ključne funkcije poput predsjednice gradskih i općinskih podružnica IDS-a. 
 
Potpredsjednik IDS-a Valter Flego istaknuo je da je rodna ravnopravnost jedan od političkih ciljeva IDS-a dodajući i kako zemlje koje razvijaju ravnopravnost kao politički cilj imaju i ravnopravnije društvo. Napomenuo je da je „jedan od načina na koji se potiče rodna ravnopravnost uvođenje građanskog odgoja koji posvećuje, između ostalog, pažnju i ovoj temi.“  Osvrnuo se i na Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – takozvanoj Istanbulskoj konvenciji, čija je ratifikacija Hrvatske bila najavljena do kraja 2017.  Ovo je pitanje koje nas treba sve ujediniti, jer izgradnja društva bez nasilja obaveza je svih nas. Upravo iz tog razloga, mi u IDS-u vidimo Istanbulsku konvenciju kao odličnu priliku da Hrvatska napravi odlučan iskorak protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Stoga, kazao je Flego, IDS danas će u Saboru tražiti potpise  za interpelaciju Istanbulske konvencije. Apelirao je na Vladu da je pitanje zaštite žena od nasilja civilizacijsko pitanje, a ne političko.  
 
- Nevjerojatno je da u 2018. u Hrvatskoj postoji neviđena kampanja protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, čiji zagovornici tvrde da se preko konvencije uvodi rodna ideologija. To je, složni su svi stručnjaci, jednostavno netočno.- , rekao je Flego i  dodavši da je „IDS već pokazao i dokazao kako smo borci za ljudska i građanska prava, ali odgovornost je ovdje prije svega na Vladi. Nadam se da će prevladati razum.“ Predstavnici IDS-a su  u svoje osobne ime, ali i u ime cijele stranke, svim ženama uputili najiskrenije čestitke povodom Dana žena.