Lokalne vijesti

17.04.2018

Anonimno brojanje prometa

Do kraja mjeseca i u Gradu Labinu provodi se anonimno 24-satno video brojanje prometa na karakterističnim raskrižjima. Brojanje prometa odvija se na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a sa svrhom izrade Glavnog plana prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Radovi će biti izvođeni neinvazivno, gurtnama i trakama  te će se uređaj naslanjati na stupove javne rasvjete na lokacijama potrebnog video brojanja prometa. Radove u ime  Građevinskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu izvode angažirani studenti. Kamere za video brojanje prometa biti će uklonjene ovisno o lokaciji najkasnije 30. travnja kad završava anonimno brojanje prometa. 

Anonimno brojanje prometa