Novosti

21.02.2014

Označavanje ribarskih plovila EU-a

Označavanje ribarskih plovila – veličina slova

Obzirom na informacije o provođenju kontrole ispravnosti ispisanih oznaka ribarskih plovila, u nastavku je informacija o propisanim veličinama slova i brojeva oznake ribarskih plovila:


- ribarska plovila do 17 metara – slova najmanje visine 25 cm, širine 4 cm, širina crte 4 cm
- ribarska plovila preko 17 metara - slova najmanje visine 45 cm, širina crte 6 cm.

Navedeno je propisano Pravilnikom o brodicama i jahtama (čl.40) te Uredbom EU 404/2011 (čl.6):


Pravilnik O izmjenama i dopunama pravilnika o brodicama i jahtama (NN 27/05 do 137/13)
Članak 40.

(1) Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.
(1a) Ribarske brodice koje imaju kormilarnicu-kabinu dužne su ispisati oznaku i na krovu brodice.
(2) Oznaka brodice mora biti uredno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojena brodica a na ribarskim brodicama mora biti ispisana bijelom ili crnom bojom.
(3) Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.
(3a) Veličina slova za glisere mora iznositi najmanje 20 cm a za ribarske brodice mora iznositi najmanje 25 cm duljine i 4 cm širine.
(4) Ako brodica ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na brodici na način da ne ometa vidljivost oznake.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011.
o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike


Članak 6.
Označivanje ribarskih plovila
Ribarsko plovilo EU-a označava se kako slijedi:
(a) slovna oznaka luke ili područja u kojemu je plovilo registrirano i broj(evi) pod kojim(a) je ono registrirano moraju biti napisani ili istaknuti na obje strane pramca, što je moguće više iznad razine vode kako bi bili jasno vidljivi s mora i iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani;
(b) kod ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi više od 10 metara, ali manje od 17 metara, visina slova i brojeva mora iznositi najmanje 25 centimetara, a širina crte mora biti najmanje 4 centimetra. Kod ribarskih plovila EU-a čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara visina slova i brojeva mora iznositi najmanje 45 centimetara, a širina crte mora biti najmanje 6 centimetara;
(c) država članica koja je država zastave može zahtijevati da međunarodni pozivni znak (IRCS) ili vanjska registracijska slova i brojevi budu napisani na krovu kormilarnice kako bi se mogli lako vidjeti iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani;
(d) kontrastne boje su bijela i crna;
(e) registracijska slova i brojevi napisani ili istaknuti na trupu ribarskog plovila EU-a ne smiju se moći ukloniti i ne smiju se brisati, mijenjati, prekrivati, skrivati ili biti nečitljivi.

UDRUŽENJE OBRTNIKA LABIN