Lokalne vijesti

14.06.2018

Općina Sveta Nedelja i ove će godine osigurati besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce

Svjesni skupoće kako udžbenika tako i ostale opreme za školovanje djece Općina Sveta Nedelja će i ove školske godine osigurati da svako dijete, s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja, dobije u cijelosti besplatne udžbenike, a sredstva za tu namjenu osigurana su u proračunu Općine Sveta Nedelja. Roditelji učenika osnovnih škola, a koji su u školskoj 2017./2018. godini ostvarili pravo na sufinanciranje udžbenika, moraju udžbenike vratiti kako bi ostvarili pravo na udžbenike za školsku 2018./2019. godinu. Učenici koji vrate korištene knjige ostvarit će pravo na financiranje udžbenika u 100 % iznosu (djelomično će dobiti već korištene udžbenike, a djelomično će im se financirati udžbenici nabavkom u Istarskim knjižarama). Učenici od 5. - 8. razreda osnovnih škola, koji ne vrate knjige ostvarit će pravo na iznos od 500,00 kuna po učeniku za nabavku udžbenika i to u Istarskim knjižarama. Nabavka knjiga putem drugih dobavljača neće se refundirati. Besplatni prošlogodišnji udžbenici vraćaju se zadnji dan nastave, u Osnovnoj školi „Vitomir Širola - Pajo“ Nedešćina od 08,00 - 12,00 sati.