Lokalne vijesti

14.06.2018

U Gradskoj knjižnici održana prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom, danas prezentacija i u Raši

Što se točno od 1. srpnja mijenja u sustavu gospodarenja otpadom bila je tema jučerašnje prezentacije koju je komunalno društvo 1.Maj, u suradnji s Gradom Labinom održalo u Gradskoj knjižnici.  Promjene su brojne, potaknute su europskim i nacionalnim regulativama, a najvažnije  je da se otpad više neće trajno odlagati na deponiju Cere, već će se pretovarivati za Kaštijun. Na lokaciji deponija Cere slijedi izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane, kao i zatvaranje odlagališta. Jedinice lokalne samouprave osigurat će građanima posude za odvajanje otpada, a cilj je do kraja 2022. godine odvajati 60 posto otpada iz kućanstva. 

Iz 1.Maj-a  ističu da su sve te buduće investicije financijski zahtjevne, procijenjene na oko 53 milijuna kuna, te da će se financiranje oslanjati uglavnom na novac iz Europske unije. Prijelaz na novi sustav gospodarenja otpadom donosi i novi način obračuna cijene odvoza koji nije usporediv sa dosadašnjim, koji se obračunavao  prema kvadraturi stana. Odvoz će se ubuduće plaćati prema volumenu zaduženih posuda za otpad i prema broju odvoza mjesečno, a građanima su jučer  poslane izjave kojima će se izjasniti o traženom volumenu posude koja im je potrebna. Komunalno je pripremilo i prijedloge za izbor, pa tako za kućanstva do dva člana preporučaju posude od 80 litara, za tri ili četiri člana 120 litara, a za pet ili više 240 litara. 
 
Za višestambene zgrade obračun će biti nešto kompliciraniji, ali će za raspodjelu troškova između stambenih jedinica ključan biti broj članova pojedinog kućanstva (odnosno njihov udio u ukupnom broju zgrade). Obrazlažući nadolazeće promjene, direktor 1.Maja  Alen Golja pokazao je i konkretne primjere obračuna cijene odvoza za obiteljske kuće i za višestambenu zgradu. Golja je najavio da uskoro planiraju pokrenuti pozivni centar koji bi znatno olakšao komunikaciju građana sa komunalcem tijekom srpnja i kolovoza u početnoj fazi uvođenja novog sustava. U raspravi su građani pokazali veliko zanimanje za dodatnim obrazloženjima i pojašnjenjima. Danas u 18 sati  prezentacija o novom sustavu gospodarenja otpadom održat će se u Raši u prostorima RKUD-a Rudar.