Lokalne vijesti

11.07.2018

Završila još jedna godina primjene PATHS-RASTEM programa

Radnim sastankom s voditeljicom Labin Zdravog grada Vesnom Blažina Hatić završila je još jedna godina primjene PATHS-RASTEM programa u labinskim školama „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića Labin. PATHS – RASTEM (Promoting alternative thinking strategies, Razvijanje alternativnih strategija mišljenja) je program koji učiteljima omogućava da u nastavi rade na razvijanju samokontrole, emocionalne svijesti i vještina rješavanja problema u međuljudskim odnosima kod djece. 

Program promovira emocionalne i socijalne kompetencije, jača zaštitne čimbenike i smanjuje rizične čimbenike vezane uz ponašanje. Učenici na satu SRO/izvannastavnih aktivnosti sa svojim učiteljicama obrađuju sadržaje u obliku radionica kroz osnovna područja: emocije, rješavanje problema i samokontrola, ciljevi i identitet te vladanje i prijateljstvo. Ovaj preventivni program namijenjen je djeci nižih razreda osnovne škole. Program se s jednom generacijom učenika provodi u trajanju od četiri godine, a provode ga učiteljice razredne nastave koje su educirane za njegovu primjenu. Škole su uz podršku Grada Labina-Labin Zdravog grada u program uključene od 2007. godine. 

Tada je implementiran u okviru šireg projekta Zajednice koje brinu Upravnog odjela za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Istarske županije te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U tijeku je primjena programa s učenicima koji su u školskoj godina 2015./2016. upisani u prvi razred, a ove su školske godine završili treći razred. PATHS-RASTEM primjenjuju učiteljice: Tatjana Blašković, Gordana Drupulić i Elide Stemberga u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ te Nevija Golja i Ema Šćira (do 2017. pok. Jadranka Franković) u Osnovnoj školi Matije Vlačića uz podršku stručnih suradnica Hane Šiljan Bembić i Elide Živić.