Lokalne vijesti

16.07.2018

U Istarskoj ulici ugradnja polupodzemnog kontejnera za miješani komunalni otpad

U Istarskoj ulici na Katurama danas je u tijeku ugradnja polupodzemnog kontejnera za miješani komunalni otpad. Inače, još od ranije na toj lokaciji postavljeni su takvi kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada (papir i karton, plastična i metalna ambalaža te staklo). Ovakvi polupodzemni kontejneri veće su zapremnine (po 5 m3, osim onih za staklo koji su zapremnine 3 m3) te se estetski lijepo uklapaju u prostor. Kontejneri za miješani komunalni otpad bit će opremljeni bubnjem za mjerenje količine otpada, a koristit će ih moći samo stanari višestambenih zgrada kojima su namijenjeni. Veći dio kapaciteta kontejnera ukopan je pod zemlju. Cilj je da se ovakvi kontejneri ugrade svugdje gdje su višestambene zgrade, a narednih dana kontejneri za miješani komunalni otpad bit će postavljeni u Prilazu Vala i u centru iza sportske dvorane. Na tim lokacijama već postoje polupodzemni kontejneri za odvajanje otpada. Nakon toga polupodzemni kontejneri bit će postavljeni i u Prtlogu, i to za miješani komunalni otpad te za odvojeno prikupljanje otpada.