Novosti

14.09.2018

U Barbanu Fešta smokve i smokvenjaka

Na barbanskoj Placi sutra će se održati tradicionalna 13. Fešta smokve i smokvenjaka. Smokva je tradicionalna mediteranska kultura koja je zapostavljena i organizacijom fešte, kaže direktor Turističke zajednice Barbana Marin Radolović: (ton – Marin Radolović). Na fešti će se predstaviti: (ton – Marin Radolović 1). Otvaranje sajma je u 14 sati, a uz izlagače proizvoda od smokava naći će se tu izlagači istarskih suvenira. U 17 sati radionica je kako napraviti smokvenjak, a u 18 izbor najsmokvenjaka. U zabavnom programu sudjelovat će Luka Brgić i Eleonora Dobrović. Feštu smokve i smokvenjaka organizira Turistička zajednica Općine Barban, uz pokroviteljstvo Općine Barban i Istarske županije.