Novosti

09.11.2018

HEP raspisao natječaj za dodjelu stipendija

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima završnih razreda srednjih škola te Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija, u sklopu kojih će se za školsku i akademsku godinu 2018./2019. dodijeliti ukupno 54 stipendije - 21 za studente i 33 za učenike završnih razreda srednjih škola. Natječaji  su otvoreni od 8. do 22. studenoga, a detaljne informacije o natječajima i načinu prijave dostupne su na službenoj internetskoj stranici Hrvatske elektroprivrede www.hep.hr. Ugovor stipendistima osigurava financijsku potporu tijekom studiranja, odnosno školovanja te zaposlenje u HEP-u nakon stjecanja diplome, odnosno završetka srednjoškolskog obrazovanja, uz obvezu ostanka na radu u društvu koje ih je stipendiralo - HEP-Operatoru distribucijskog sustava, HEP-Proizvodnji ili HEP-Trgovini. 

Planiranim stipendiranjem učenika u školskoj godini 2018./2019. osigurat će se strukovni kadrovi u zanimanjima ključnim za funkcioniranje elektroenergetskog sustava, osobito u terenskim jedinicama HEP-Operatora distribucijskog sustava. Neto iznos stipendije za prvu godinu diplomskog studija iznosi  1.400 kuna, a za  drugu godinu  1.600 kuna. Ovisno o postignutim rezultatima u prethodnoj godini studija, stipendistu s prosjekom ocjena od 4,6 do 5,0 na drugoj godini studija isplaćuje se i poseban dodatak od 200 kuna. Neto iznos stipendije za redovne učenike iznosi 1.000 kuna, a učenicima koji su postigli izvrsne rezultate u prethodnoj školskoj godini isplaćivat će se mjesečni dodatak od 200 kuna za prosjek ocjena od 4,6 do 5,0. U posljednjih desetak godina HEP je stipendirao više od 140 redovnih studenata visokih učilišta primarno tehničkih struka iz znanstvenih polja elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva, računarstva i geodezije, ali i iz polja društvenih znanosti.