Lokalne vijesti

09.11.2018

U ponedjeljak će javnosti biti dostupan nacrt prijedloga proračuna Grada Labina za iduću godinu

Sa jučerašnjim sastankom predstavnika Grada Labina i članova Vijeća Mjesnog odbora Rabac završio je i treći, završni krug konzultacija oko kreiranja Proračuna za 2019. godinu. Naime, nakon već provedena dva kruga konzultacija na kojima su građani predlagali prioritetna ulaganja u svoja naselja i tako pomagali u kreiranju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, ovoga su se puta završno sastali predstavnici Grada i članovi Vijeća mjesnih odbora kako bi potvrdili prihvaćene prijedloge. Sastanci su održani ovog tjedna sa članovima vijeća svih sedam labinskih mjesnih odbora.  Nacrt prijedloga Proračuna objavit će se na web stranicama grada Labina  u ponedjeljak zajedno sa svim materijalima za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća koja se održava 20. studenog.