Lokalne vijesti

07.12.2018

Labinska oporba: što koči donošenje Urbanističkog plana Rapca?

Sedam oporbenih vijećnika u Gradskom vijeću Labina, Željko Ernečić, Darko Martinović, Daniel Mohorović, Tanja Pejić, Jasminka Radolović, Neel Rocco i Silvano Vlačić, danas se u priopćenju za javnost osvrću na posljednju sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je s dnevnog reda skinuto donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o izradi  petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, a koja će se ponovno naći na sjednici zakazanoj za idući utorak. 

„Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, zajednički  zaključak nas 7 oporbenih vijećnika izazvao je reakciju nesigurnosti i nelagode kod vladajućih zbog pitanja nezakonitog postupanja, neizvršavanja zakonskih obveza odnosno, neizvršavanja obveza u rokovima, nepoštivanje sudbene vlasti, institucije Gradskog vijeća, a time i građana. Gradonačelnik je odlučio da se Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja– V. izmjene i dopune skine s dnevnog reda. 

Vijećnici vladajuće koalicije su pokušali prebaciti odgovornost na vijećnike opozicije na način da bi se usvajanjem našeg zaključka ugrozio razvoj lokalne zajednice kao i najvažniji projekt u povijesti Labinštine – sustav odvodnje. Vijećnici vladajuće koalicije nezakonitu radnju opravdavaju hitnoćom situacije u kojoj se nalazimo. Ali to nije argument. Dosadašnja dinamika rješavanja ovog projekta je spora i neizvjesna.“, kaže se između ostalog u priopćenju oporbenih vijećnika. 

Oni nadalje kronološki podsjećaju na događanja vezana za projekt odvodnje. „Što se tiče našeg navodnog “kočenja'' po pitanju prostornih planova za Rabac, te pokušaja prebacivanja odgovornosti na predstavnike oporbe, podsjećamo da je izrada Urbanističkog plana Rapca započela 2001. godine, dakle prije punih 18 godina! Građani znaju da je objektivno i plan Rapca mogao biti donijet nakon Prostornog plana uređenja Grada Labina iz 2005. godine! (Prije punih 13 godina!). Kako objasniti da su u tom razdoblju donijeti planovi Labina i Presike, Vineža, Kapelice, Poslovne zone Vinež, Turističkog razvojnog područja  Lovronci, da su neki od njih već i mijenjani jednom, a neki i više puta?“, pitaju se oporbeni vijećnici. 

„Nezakoniti i nesavjesni postupci narušavaju značaj i svrhu Gradskog vijeća. Umanjuju svaku mogućnost napretka, stvaraju pogodan teren za investicijske projekte koji su utemeljeni jedino na željama investitora, bez sagledavanja potreba i želja građana lokalne zajednice. Za to nema opravdanja. Neprihvatljivo je da se taj isti prijedlog opet nalazi na dnevnom redu u sjednice Gradskog vijeća 11. prosinca, kao 18. točka,  jer se time dovodi Vijeće u potencijalni sukob sa zakonom.“, zaključuju u priopćenju za javnost oporbeni vijećnici labinskog Gradskog vijeća.