Lokalne vijesti

11.01.2019

Rekonstrukcija zgrade Umjetničke škole i kina

Grad Labin raspisao je postupak javne nabave male vrijednosti za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Procijenjena vrijednost radova je 400 tisuća kuna plus PDV, a rok za dostavu ponuda je 20.veljače. Planirani dovršetak projektne dokumentacije je šest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora. Predmet projektnog zadatka je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade kojom će se dobiti potrebni prostori za rad Umjetničke škole uz zadržavanje kina te dati rješenja energetske učinkovitosti kojima se neće narušiti arhitektonsko oblikovanje postojeće građevine budući da se ista nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline Labina. U proračunima energetske uštede uvjet su tehnički uvjeti uštede koji su bili propisani Javnim pozivom za dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" objavljenog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja krajem 2017. godine, naravno u okvirima kojima se neće narušiti konzervatorski uvjeti. Grad Labin planira kandidirati zgradu u kojoj se trenutno nalaze Umjetnička škola i Pučko otvoreno učilište na idući natječaj za sufinanciranje energetske obnove javnih zgrada.