Lokalne vijesti

16.01.2019

Općina Raša objavila javni poziv su sufinanciranje programa udruga

Općina Raša objavila je Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2019. godinu, i to u programskim područjima kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda te odgoj i obrazovanje. Na natječaj se  mogu javiti udruge i druge organizacije civilnog društva koje imaju sjedište na području Općine Raša ili prijavljeni program provode na području Općine Raša, što podrazumijeva uključenost korisnika s područja Općine Raša u prijavljeni program. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 157.000 kuna. Dokumentacija za prijavu na natječaj može se preuzeti u pisarnici Općine Raša ili na njezinim mrežnim stranicama www.rasa.hr. Prijave se do 14.veljače šalju preporučenom poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Raša.