Lokalne vijesti

30.01.2019

Nevina Miškulin nova vijećnica u Gradskom vijeću Labina

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina vijećnici su jednoglasno prihvatili odluke o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu i to bez rasprave. Raspravu je jedino izazvala Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća: Naime iako su predložene izmjene i dopune usaglašene između vladajućih i oporbe, danas su oporbeni vijećnici predložili da se potpredsjednici Vijeća aktivnije uključe u rad Vijeća, odnosno pripremu sjednica, a zatražili su i da se vrijeme za postavljanje pitanja s 2 minute vrati na 3 minute, iako su sami predložili, a što je prihvaćeno da ono bude 2 minute. Njihovi prijedlozi međutim nisu prihvaćeni. Poslovnička odluka o izmjena i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća, a koju su oporbenjaci i inicirali, prihvaćena je s 9 glasova za vladajućih i vijećnika HDZ-a Nenada Boršića, dok je šestero oporbenih vijećnika bilo suzdržano. Na sjednici je svečanu vijećničku prisegu dala Nevina Miškulin. Ona je naime, a nakon odlaska u mirovinu kao službenica Grada Labina aktivirala svoj mandat, kojeg je upravo zbog nespojivosti funkciji bila stavila u mirovanje. Za to vrijeme u vijeću ju je mijenjala druga s njezine nezavisne liste Jasminka Radolović.