Lokalne vijesti

11.02.2019

Projekt ''Izgradnja reciklažnog dvorišta Cere'' prošao i Fazu 2 evaluacije za dobivanje bespovratne potpore iz EU fondova

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta Cere” prošao je i Fazu 2 evaluacije za dobivanje1.386.391,97 kuna bespovratne potpore iz EU fondova. Radilo se o fazi provjere prihvatljivosti projekta. Sada je projekt u postupku Faze 3 – provjera prihvatljivosti izdataka, nakon čega se u Fazi 4 donosi Odluka o financiranju. Sredstva se dodjeljuju iz operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, a prijavitelj projekta je Općina Sveta Nedelja uz stručnu i tehničku pomoć  Komunalnog poduzeća „1.Maj“.  Očekuje se da će projekt započeti sa provedbom tijekom ove godine.