Novosti

25.03.2014

Što vam treba ako želite glasovati na izborima za Europski parlament

Kao što je poznato izbori za članove u Europski parlament održat će se u nedjelju 25. svibnja. Ako želite tog dana izaći na birališta i birati naše europarlamentarce možete ako želite i za to imate potrebe zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću uparvu ureda državne uprave u županiji, prem,a mjesu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda te u subotu 10. svibnja u vremenu od 8 do 14 sati. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnijeti zaključno do srijede, 14. svibnja. Inače na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača. Također, u nadležnim uredima birača će do 14. svibnja biti omogućen uvid u podatke o svim biračima upisanim u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine. Podsjećamo da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja na izborima za Europski parlament važeća osobna iskaznica, za birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Biračima je na izborima za članove u Europski parlament omogućeno i glasovanje izvan mjesta prebivališta. Od onih birača koji će glasati izvan mjesta prebivališta zatražit će se privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta ako žele glasovati u našoj zemlji, a birači se mogu privremeno upisati u registar birača u gradu ili općini gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača. Birači koji se zateknu u inozemstvu moraju se radi prethodne registracije obratiti sa zahtjevom nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u našoj zemlji. Iznimno biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će glasovati u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu izdat će se potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a glasovat će u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj potrebna je aktivna registracija. Zahtjev za aktivnu registraciju birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj. Kako se istog dana provode izbori za članove u Europski parlament u svim državama članicama Europske unije, upis u registar birača mogu zatražiti i državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u našoj zemlji, a žele ostvariti svoje biračko pravo u Hrvatskoj. Oni moraju zahtjev za upis u registar birača podnijeti najkasnije 30 dana prije dana izbora odnosno do 24. travnja. Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, 25. svibnja, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje. Potvrde izdaju nadležni uredi prema mjestu prebivališta, odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

{fcomment}