Lokalne vijesti

21.02.2019

Izuzetni rezultati učenika škola Labinštine na županijskom LiDraNu

Na nedavno u Puli, pod domaćinstvom Osnovne škole dr.Mate Demarina Medulin, održanom Županijskom LiDraNu-smotri literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva  učenika osnovnih i srednjih škola, učenici s Labinštine ostvarili su izuzetne rezultate. 

Među literarnim radovima učenika osnovnih škola za državnu razinu predloženi su radovi Alexa Ewalda Kehonjića „Moje oči“, mentorice Mirjane Rabar, iz Područne škole Kršan Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Čepić i rad „Upute za uporabu“ mentorice Klaudie Blašković, učenika Dina Peruška iz Osnovne škole Matije Vlačića Labin. 
 
Dino Hapadžić iz Srednje škole Mate Blažine, uz mentoricu Gordanu Poldrugovac, za literarni  rad „Tišina“ za državnu je razinu predložen u konkurenciji učenika srednjih škola. Čak dva novinarska rada učenica Osnovne škole Vitomir Širola Pajo Nedešćina predložena su za državnu razinu. Radovi su to Frančeske Licul „Obitelj Lellmann“ i rad Paole Širol „Put u Japan“, a mentorica obje učenice je Suzana Cvijić Jeremić. 
 
„Dijete ima pravo na mentalno zdravlje“ novinarski rad Vanese Aničić, učenice Srednje škole Mate Blažine, uz mentorstvo Branke Tomljenović, za državnu je razinu predložen u konkurenciji srednjih škola. U kategoriji dramsko-scensko stvaralaštvo, skupni nastupi osnovnih škola za državnu je razinu predložena predstava „Morska škola“, učenika Područne škole Rabac Osnovne škole Matije Vlačića uz mentorstvo Dilane Dagostin Mohorović. 
 
U kategoriji srednjih škola nastup na državnoj razini LiDraNa očekuje i skupina Srednje škole Mate Blažine s predstavom „Bajka o potonulim zvonima“ mentorice Amneris Ružić Fornažar. Radijska emisija „Crno zloto“ Srednje škole Mate Blažine predložena je za državnu razinu u kategoriji radijskih emisija srednjih škola.