Lokalne vijesti

16.04.2019

U Rapcu započeli radovi na sanaciji stepeništa od ulice Slobode prema rivi

U Rapcu su započeli  radovi na sanaciji stepeništa dužine 120 metara koji spajaju ulicu Slobode sa rivom. Radi se o sanaciji oštećenja te betonaži podesta. Nakon sanacije postavit će se i klupe na dva odmorišta. Osim sanacije i građevinskih radova, u toku su i pripremni radovi od strane trgovačkog društva Elektra Labin na postavljanju javne rasvjete. Ukupno će se postaviti 8 rasvjetnih tijela. Investicija koja uključuje sanaciju stepeništa i postavu javne rasvjete procjenjuje se na 155.000,00 kn s PDV-om, a financirana je u sklopu redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2019. godinu. Građevinske radove izvodi trgovačko društvo 1.MAJ Labin dok radove na postavljanju javne rasvjete obavlja trgovačko društvo Elektra iz Labina, a planirani završetak radova je do kraja travnja.