Lokalne vijesti

01.04.2014

Gubitak Općine Kršan iznosi 4,9 milijuna kuna

Općina Kršan prošle je godine ostvarila  ukupan prihod u visini od 21.368.689,99 kn  što iznosi  76,96 % planiranog. Istovremeno ostvareni ukupni rashodi iznose 21.621.878,74 kn  ili 93,55  % planiranih. Prošlogodišnjim većim rashodom od prihoda u visini od 253.188,75 kn dosadašnji gubitak povećao  se sa 4.642.255,00 kn na 4.905.443,84 kn, a koji se planira pokriti iz prihoda ostvarenih u ovoj godini. Rečeno je na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Kršana prilikom razmatranja izvršenja proračuna za prošlu godinu. Načelnik Valdi Runko pojasnio je i zašto prihodi nisu realizirani u predviđenoj visini, pa je tako  primjerice od plominskih termoelektrana ostvareno 3 milijuna kuna manje od planiranog,  a od komunalnih doprinosa i naknada 1.300.000 kuna manje. Rashodi su veći i zbog održavanja zgrada, u što je utrošeno  35.000 kuna više nego što je proračunom planirano, a  za  održavanja škola i vrtića utrošeno je 33.000 kuna više. Zanimljiva je i stavka Izgradnja priveza čamaca Plomin Luka za što je utrošeno 63.000 kuna više od planiranog. Naime, za to je već napravljen  glavni projekt i izvedbeni projekat, a 17. ožujka istekla je građevinska dozvola stoga su prije tog datuma morali biti otvoreni radovi kako građevinska dozvola ne bi propala. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2013. godinu na kraju je jednoglasno prihvaćen.

{fcomment}