Novosti

13.06.2019

IDS predlaže da se pravo građana na pitku vodu zaštiti Ustavom

U objedinjenoj saborskoj raspravi o paketu zakona o vodama sudjelovao je i  zastupnik IDS-a Emil Daus, koji je kao i u prvom čitanju nastojao ukazati na nekoliko važnih tema koje treba uzeti u obzir prije donošenja ovih zakona. Istaknuo kako je sustav vodovoda i odvodnje složen sustav i pozdravio je što se nakon mnogo godina odlučilo pristupiti rješavanju takvih složenijih sustava, no napomenuo je da kako zbog raznolikosti i specifičnosti svake  pojedine regije u Hrvatskoj, to isto treba učiniti uzimajući u obzir cijelu sliku, odnosno specifičnosti svake pojedine regije te  dodao kako rokovi implementacije, iako su od rasprave u prvom čitanju produženi za 30 dana, nisu realni za neka područja Hrvatske. 

Kao primjer, naveo je sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u Istri koji je veoma kompleksan te je za njegovo objedinjavanje potrebno mnogo više vremena nego za neka druga manja područja u zemlji. Zbog zabrinutosti da se već osigurana sredstva financiranja ne iskoriste u potpunosti, saborski zastupnik IDS-a pitao je: (ton – Emil Daus). Daus se posebno osvrnuo i na temu pitke vode kao temeljnog ljudskog prava kazavši kako Hrvatska do sada nije Ustavom posebno zaštitila niti zajamčila pravo građana na pitku vodu kao ljudsko pravo. „Kako smo svjedoci privatizacije prirodnih resursa u svijetu javlja se opravdana bojazan da bi se pitka voda, kao najvažniji hrvatski prirodni resurs, kroz određeno vrijeme mogla naći pod pritiskom međunarodnih kompanija koje pitku vodu vide prvenstveno kao izvor prihoda i velike zarade zbog pada raspoložive količine pitke vode u svijetu, a sve uslijed rasta svjetskog stanovništva te klimatskih promjena.“,  napomenuo je Daus. 
 
Smatra kako je zaštitu pitke vode potrebno podignuti na višu razinu nego je to sada propisano Ustavom jer bi jedino unošenje takve odredbe u Ustav zajamčilo da se zakoni neće moći mijenjati uslijed raznih korporacijskih ili političkih pritisaka, a na štetu građana  i njihovog pristupa pitkoj vodi: (ton – Emil Daus 1), zaključio je saborski zastupnik IDS-a Emil Daus.

www.radiolabin.hr-5