Lokalne vijesti

13.06.2019

Naknada za uređenje voda plaća se Gradu Labinu, a ne Hrvatskom vodama

Od 1. siječnja ove godine Grad Labin je kao jedinica lokalne samouprave preuzeo od Hrvatskih voda poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. To konkretno znači da naknadu za uređenje voda umjesto Hrvatskim vodama  građani od ove godine plaćaju Gradu Labinu. Tijekom 2019. godine naknada za uređenje vode bit će na zasebnoj uplatnici, a od 2020. godine na uplatnici zajedno sa komunalnom naknadom. Iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom napominju da ova naknada ne predstavlja novu obvezu plaćanja kao ni novo terećenje pa se time neće povećati troškovi kućanstva niti poslovne djelatnosti. Ukoliko su građani  platili naknade za uređenje voda za 2019. godinu, zahtjev za povrat sredstava moraju dostaviti Hrvatskim vodama odnosno Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv „Raša-Boljunčica“ u Labinu, a njima se mogu obratiti i za sve informacije vezane za pretplate i/ili opomene/ovrhe do 31.prosinca prošle godine.

www.radiolabin.hr-5