Lokalne vijesti

18.06.2019

Labinjani u Puli o projektu ''Zaštita zubi'' kao primjeru dobre prakse

U Puli je, a u okviru rada Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije održan stručni sastanak na temu „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja“.  Sastanak je bio usmjeren javnozdravstvenim aspektima unaprjeđenja oralnog zdravlja te multidisciplinarnom pristupu u prevenciji karijesa i organizaciji zdravstvene zaštite s naglaskom na nacionalni program Zubna putovnica. Na stručnom sastanku sudjelovali su  predavači iz Istarske županije, Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Grada Labina i Istarskih domova zdravlja.  Tom je prilikom prikazan program Zubna putovnica čiji su organizatori uz Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatska komora dentalne medicine, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Hrvatska liječnička komora i županijski zavodi za javno zdravstvo uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predstavnice Grada Labina, Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije – školska medicina Labin, Vesna Blažina Hatić, Nadija Žufić Rudan i Loreta Načinović Magaš predstavile su projekt „Zaštita zubi“ kao primjer dobre prakse koji se provodi u Labinu od 2007. godine u okviru projekta Labin Zdravi grad.