Lokalne vijesti

18.06.2019

Općina Kršan objavila tri internetska savjetovanja

Općina Kršan objavila je internetsko savjetovanje s javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinja, na Nacrt Prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke, kao i na Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu. Internetsko savjetovanje, za sve tri odluke, traje do 3.srpnja. Nacrti prijedloga odluka objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr, a dostupni su i u prostorijama općinske vijećnice radnim danom od 10 do 14 sati. Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se isključivo na obrascu dostupnom na web stranici, na e-mail adresu opcina-krsan@pu.t.com.hr ili putem pošte na adresu Općine Kršan.