Lokalne vijesti

23.07.2019

Hrvatske vode: nismo odgovorni za onećišćenje krapanskog vodotoka

Iz Hrvatskih voda danas smo dobili priopćenje vezano uz problem krapanskog kanala i odvodnje. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Naglašavamo da Hrvatske vode nisu ni u kojem slučaju odgovorne za onečišćenje krapanskog vodotoka koji jednim svojim dijelom prolazi kroz naselje Rašu. Naime, Općina Raša još uvijek nema riješen sustav odvodnje pa se fekalne vode bez ikakvog prethodnog tretmana direktno ispuštaju u krapanski vodotok. Treba napomenuti da je Vodnogospodarska Ispostava Labin u više navrata pismeno upozoravala na kontinuiranuo onečišćenje krapanskog vodotoka, aludirajući pri tome na poštivanje Zakonu vodama po kojemu je radi očuvanja te sprječavanje pogoršanja vodnog režima, strogo zabranjeno u vodotoke i druge kanale odlagati otpadne tvari kojima bi se moglo utjecati na kakvoću vode u kanalskoj mreži. Hrvatske vode već niz godina kontinuirano rade na sprječavanju infiltracije voda u podzemlje betoniranjem dna i pokosa krapanskog kanala. Do sada je sanirano 997 m kanala te je u planu da sa radovima nastavi i u narednom razdoblju. Naravno, da kojim slučajem kanalom prolazi čista voda govora o problematici infiltracije fekalnih voda u podzemlje ne bi ni bilo. Pregledom trase kanala ustanovljeno je da fekalne vode naselja Krapan i Raša putem niza nelegalnih cijevnih ispusta direktno ulaze u krapanski vodotok što dovodi do njegovog zagađenja, a zbog čega građani Raše najviše i negoduju (smrad, komarci…).

Jedino izgradnjom sustava javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (Aglomeracija Labin – Raša- Rabac) moći će se u cijelosti riješiti problem građana Općine Raša koji je vezan uz prisustvo i prolazak fekalnih voda kroz samo naselje, stoji u priopćenju Hrvatskih voda, a kojeg potpisuje Vitomir Skandul, voditelj vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Raša-Boljunčica“ Labin.