Lokalne vijesti

02.08.2019

U Rapcu dobra kakvoća mora za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 29. do 31. srpnja proveo VI ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.  Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka ili u 97,71 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Pomer – Plaža prema ACY marini, Pomer, Medulin; Rabac naselje – AC Maslinica I, Rabac, Labin; Salbunić, Ližnjan; Tarska vala, Tar-Vabriga) ili u 1,83% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 1 mjernoj točki (Crveni otok – Ispod vanjskih bazena, Rovinj) ili u 0,46 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24,6 °C do 28,0 °C, dok se temperatura zraka kretala od 22,0 °C do 30,0 °C.