Novosti

20.08.2019

Kakvoća mora na plažama Labinštine izvrsne kvalitete

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 12. do 16. kolovoza proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.  Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka ili u 99,08 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 2 mjerne točke (Barbariga – Mandiol, Vodnjan; Fažana – Dječje igralište, Fažana) ili u 0,92 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 °C do 30,0 °C, dok se temperatura zraka kretala od 22,0 °C do 35,0 °C.