Lokalne vijesti

10.09.2019

U Pučkom otvorenom učilištu u tijeku upisi za srednjoškolsko obrazovanje odraslih

U Pučkom  otvorenom  učilištu Labin u tijeku su upisi za srednjoškolsko obrazovanje odraslih četvrtog stupnja, doškolovanje i prekvalifikaciju za   programe stjecanja niže stručne spreme, srednje stručne spreme, stručnog osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih. Nakon uspješno završenih programa stjecanja stručne spreme, osposobljavanja ili usavršavanja polaznici ovisno o programu dobivaju svjedodžbu, uvjerenje o osposobljenosti ili usavršavanju koji se upisuju u e-radnu knjižicu. 

U sklopu projekta „Rudnici baštine“ započinju i predprijave za upis u nov i besplatan program osposobljavanja za interpretatore kulturne baštine. Ciljane skupine su mladi do 24 godine, stariji od 54 godine i invalidi, a nastava se odvija u suradnji s Istra Inspiritom. Program je u potpunosti financiran  sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a vrijednost projekta je 1.388.793,40 kuna. Prijave i upisi su svakim radnim danom od 8 do 14 sati osobno u prostorijama Učilišta, kao i telefonom na broj 052/852-133 ili na e-mail: pou.labin.obrazovanje@gmail.com.  Više informacija potražite na www.uciliste-labin.hr ili na https://www.facebook.com/puckootvorenouciliste.labin.