Novosti

13.01.2020

Uspostavljeno Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih

Prihvaćena je inicijativa Klub žena IDS-a o uspostavljanju Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih, koje će započeti s radom već početkom ove godine pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije“ najavila je predsjednica Kluba žena IDS-a Sandra Ćakić Kuhar.

U nastojanjima da mladima omogući kvalitetno i stručno informiranje, edukacije i pomoć u rješavanju njihovih nedoumica i problema o spolnom i reproduktivnom zdravlju, Klub žena IDS-a predložio je osnivanje Savjetovališta za spolno zdravlje koje bi se provodilo kao jedna od usluga Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i to u dislociranim savjetovalištima u svim gradovima na području Istre.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije ukazuju da je rašireno nasilje u adolescentskim vezama, a posebno veliki porast zabilježen je kod cyber bullyjinga, prvenstveno slanjem seksualno eksplicitnih fotografija. Također, statistike pokazuju da jedna trećina srednjoškolaca na razini Istarske županije stupa u spolne odnose s 15 odnosno 16 godina, dok je 53,5% punoljetnih srednjoškolaca i 65,4% punoljetnih srednjoškolki imalo 2 i više partnera.

S druge strane, napominju predstavnice Kluba žena IDS-a, postojeći školski sustav ne daje odgovarajući odgovor na ovakvu situaciju. Spolni odgoj je nedovoljno zastupljen u školskim kurikulumima, dok zdravstveni radnici upozoravaju kako je obuhvat djece programima školske medicine nedovoljan te su potrebne dodatne teme i rad s djecom, posebno u višim razredima osnovne škole s obzirom na razvoj spolnosti u toj dobi.

U Savjetovalištu za spolno zdravlje djelovat će liječnici specijalisti školske medicine, psiholozi, epidemiolozi, u suradnji s ginekolozima i ostalim stručnjacima. Savjetovalište će pružati savjetodavnu pomoć i podršku mladima u vidu savjetovanja o kontracepciji i spolno prenosivim bolestima, edukativnim i promotivnim aktivnostima u zajednici kao i edukacijom ciljanih skupina.

Iz Kluba žena IDS-a poručuju da su rad Savjetovališta podržali Istarska županija, gradovi Pula, Poreč, Novigrad, Buje, Buzet, Labin, Rovinj i Pazin, a time je osigurana jednaka dostupnost usluga na području cijele Istre. Rad savjetovališta odvijat će se u prostorima Zavoda za javno zdravstvo u Puli, Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču i Rovinju.