Lokalne vijesti

14.02.2020

Čisti se Krvova placa

Po narudžbi Grada Labina djelatnici  Komunalnog poduzeća „1.Maj“ pristupili su čišćenju terena na Krvovoj placi. Čišćenje uključuje uklanjanje nepropisno odbačenog krupnog otpada, kao i uklanjanje divlje živice. To je jedan od prvih koraka u uređivanju ovog zanimljivog lokaliteta na Vinežu koji se vezuje i uz početak Labinske republike 2. ožujka 1921. godine.