Lokalne vijesti

19.02.2020

Usvojene izmjene Prostornog plana uređenja Grada Labina

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina, kojima su se stekli uvjeti za daljnji razvoj projekta Aglomeracije Labin Raša Rabac. Izmjenama Prostornog plana definirana su i građevinska područja, ali i stvoreni uvjeti da Rabac konačno dobije Urbanistički plan uređenja, koji će se, kako je rečeno, na ponovnoj Javnoj raspravi naći za dva mjeseca. Izmjene Prostornog plana izglasane su sa 14 glasova za, dok je vijećnik SDP-a Željko Ernečić bio suzdržan.