Lokalne vijesti

20.02.2020

Gradi se društveni dom u Svetom Bartulu

U tijeku je izgradnja društvenog doma u Svetom  Bartolu, na lokaciji ispod crkvice u središtu naselja. Radove vrijedne 849.895,09 kuna izvodi labinska tvrtka De Conte, izabrana nakon što je Općina Raša, kao investitor, provela postupak javne nabave. Radi se o jednokatnici od 116 m2, pri čemu najveću površinu zauzima višenamjenski prostor. U drugoj fazi predviđeno je uređenje okoliša i dječjeg igrališta, čime će projekt biti zaokružen. „Sveti Bartul je jedino naselje u općini bez objekta javno-društvene namjene, pa smo čak i glasanje na izborima morali organizirati u privatnim kućama. Sada će cjelokupno područje na potezu Sv. Bartul-Letajac dobiti centralni objekt u kojem će se ljudi družiti i u kojem će se moći prirediti razni događaji“, kaže Glorija Paliska, općinska načelnica Raše.