Lokalne vijesti

21.02.2020

Sanira se oštećeni kolnik na nerazvrstanoj cesti Rabac-Ripenda

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta Grada Labina trenutno su u tijeku radovi na pojačanom saniranju oštećenog kolnika i bankina na dionici ceste Rabac (raskrsnica kod Istra-Fortune) do Ripende (Špina). Sanirat će se otprilike 600 m2 asfaltne površine na 40-ak pozicija. Procijenjena vrijednost radova je oko 120.000,00 kn s PDV-om, a radove izvode Istarske ceste d.o.o. u suradnji s Cestom d.o.o. Pula.