Novosti

28.03.2020

Ljetno računanje vremena - dnevna svjetla na automobilu gasite 1. travnja!

Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 29. ožujka 2020. u 2 sata ujutro.

Od nedjelje 29. ožujka, prelaskom na ljetno računanje vremena, električna energija utrošena od 8 do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi (NT).

S ljetnim računanjem vremena ne prestaje i obveza uključenih dnevnih i kratkih svjetala na automobilima danju, kao što je to bilo prijašnjih godina. Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisao je fiksne datume.

Stupanjem na snagu izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama od 1. kolovoza 2019. godine fiksno je propisano razdoblje u kojem na motornim vozilima moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla – od. 1. studenog do 31. ožujka, stoga ova obveza za vozače motornih vozila traje do utorka. Od srijede 1. 4. možete u dnevnim uvjetima isključiti svjetla, ali ih opet morate uključiti u uvjetima smanjene vidljivosti i noću. Motociklisti moraju imati uključena svjetla tijekom cijele godine.