Lokalne vijesti

03.04.2020

Općina Kršan - Zahtjevi za novom propusnim mogu se predati i elektroničkom poštom

Općina Kršan na svojim je web-stranicama građane upoznala s novom Odlukom kojom je napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće samo sa e-Propusnicom. Slijedom toga, mještani Općine Kršan sa prebivalištem na području Općine Kršan, kojima je već izdana propusnica od strane Stožera civilne zaštite Općine Kršan, a koja nije izdana putem tog sustava (tj. koja nema tzv. QR kod) morat  će ponoviti zahtjev putem sustava e-Propusnice. 

Stoga obavještavaju mještane Općine Kršan da od ponedjeljka, 6. travnja, izdane propusnice od strane Stožera civilne zaštite Općine Kršan neće više vrijediti te pozivaju sve mještane da ubuduće zahtjeve predaju i preuzimaju preko državnog sustava e-Propusnice, koje će stizati povratno u njihove Korisničke pretince. Samo iznimno, mještani koji nemaju pristup sustavu e-Građanin / e-Propusnicama, mogu predati zahtjev Stožeru civilne zaštite  Općine Kršan kao i do sada, ispunjavanjem postojećeg Zahtjeva i uputiti isti isključivo  na e-mail opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr, a izdavat će se svakog radnog dana putem e-maila na e-mailove podnositelja Zahtjeva naveden  u samom zahtjevu, od 08.00 do 10.00 sati, ponedjeljkom od 10,00 do 12.00 sati. Osobna dostava zahtjeva Stožeru civilne zašte  Općine Kršan kao i osobno preuzimanje e-propusnica ograničava se na najmanju moguću mjeru.