Lokalne vijesti

07.04.2020

Riba s broda može se prodavati u Rapcu, Plomin Luci i Trgetu

Prema dopisu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a na traženje Ministarstva poljoprivrede, Lučka uprava Rabac donijela jučer  Odluku o dozvoli prodaje ribe s broda na iskrcajnim mjestima. Prodaja dnevnog ribarskog ulova dozvoljena je u lukama Rabac, Plomin Luka i Trget na mjestima predviđenim za iskrcaj ribe s ribarskih plovila i to od 7 do 12 sati. 

Prodaja se može obavljati u skladu s Pravilnikom o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca, kojim je propisano da ribari mogu izravno s ribarskih plovila prodavati dnevni ulov krajnjim potrošačima i to najviše 5 kg po potrošaču i ukupno najviše 3.000 kuna dnevno po povlastici i u skladu sa svim posebnim propisima koji vrijede za takvu prodaju. Prodaja se treba odvijati uz pridržavanje svih odluka, mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske radi sprečavanja sirenja zaraze virusa COVID-19.
 
Odluka je stupila na snagu danom objave, a vrijedi do prestanka trajanja mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za vrijeme trajanja pandemije korona virusa COVID-19.