Novosti

10.04.2020

Volonteri Crvenog križa u mjesec dana uložili 478 volonterskih sati

Od 17. ožujka  do danas, 39 volontera labinskog  Crvenog križa,  kroz 2 tima pomoći uložilo je 478 volonterskih sati,  primljena su 172 poziva, izvršeno je 137 dostava, a obavljeni su i mnogi logistički zadaci. Crveni križ zahvaljuje i pridruženim solidarnim šivačicama/šivačima i krojačicama/krojačima, koji su u svojim domovima sašili više od 600 platnenih maskica, 120 pari galoša i 60 kapica.