Lokalne vijesti

16.04.2020

Grad Labin, Općina Pićan i Općina Kršan dobili suglasnost Vlade o zaduživanju za kapitalne projekte

Vlada Republike Hrvatske, na današnjoj je sjednici, dala suglasnost Gradu Labinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u iznosu od 34.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 15 godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,19% i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,25% od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja i opremanje Doma za starije osobe u Labinu", sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Labina o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta.  

Vlada je dala i suglasnost Općini Pićan za zaduženje kod OTP banke d.d., Split u iznosu od 3.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od osam godina i šest mjeseci, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,30% od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja vatrogasnog doma „DVD Pićan“, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Pićan o zaduženju Općine Pićan.  
 
Dana je i suglasnost Općini Kršan za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od pet godina uz poček od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok s Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)", sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan.