Lokalne vijesti

22.05.2020

Od ponedjeljka u Dječjem vrtiću Kockica Kršan 40 mališana, obljavljena i privremena rang lista upisa u novu pedagošku godinu

Od ponedjeljka, 25. svibnja Dječji vrtić Kockica Kršan pohađat će 40 mališana, što znači da će vrtić raditi s pola kapaciteta. Od ravnateljice Irene Bašić saznajemo da će se rad organizirati u 4 skupine, dvije jasličke i dvije vrtićke. Otvara se tako i Područno odjeljenje u Potpićnu u kojem će se zbrinuti dvije jasličke skupine, dok će u matičnom vrtiću u Kršanu raditi dvije vrtićke skupine. Od 1. lipnja, veli ravnateljica Bašić, najavljuje se i veći broj dolazaka djece. Inače od 11. svibnja, kad su vrtići ponovno otvoreni, u Kockici su brinuli o 16 mališana u dvije skupine.

Dodajmo ovome da je danas na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Kockica objavlajena Odluka o privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2020./2021.godinu.

U predškolski (vrtićki) program upisat će se 9-ero prijavljene djece s prebivalištem na području Općina Kršan i Pićan. Jedno prijavljeno dijete neće se upisati jer ne ispunjava uvjete upisa. U vrtićkom programu ima mjesta za još dvoje mališana.

U program ranog odgoja i obrazovanja (jaslice) upisat će se 9-ero prijavljene djece s prebivalištem na području Općine Kršan, dok je dvoje prijavljene djece ostalo prema ostvarenim bodovima ispod crte Privremene rang liste, te su na listi čekanja. Četvero prijavljene djece jasličkog uzrasta ne ispunjavaju uvjete upisa. Na privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću vrtića, pismeno u ured ravnateljice ili putem elektroničke pošte na e.mail: kockica.krsan@gmail.com u roku od osam dana, odnosno do 29. svibnja. Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 1. lipnja.