Lokalne vijesti

22.05.2020

S radom počinju sva područna odjeljenja Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

U ponedjeljak s radom započinju sva područna odjeljenja Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin: (ton – Ivana Škopac), poručila je ravnateljica vrtića Pjerina Verbanac.