Lokalne vijesti

25.05.2020

U Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac 320 mališana

Danas su s radom započeli svi objekti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, a vrtić pohađa 320 djece u 19 odgojnih skupina: (ton – Ivana Škopac), poručila je ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Škopac.